Termeni și condiții

INTRODUCERE

Acest site Web apartine de SC ICPIAF SA
Accesul și utilizarea site-ului Web sunt supuse prezentelor Termeni și condiții („Termenii”) și legilor aplicabile.
Pentru a utiliza site-ul, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani.
Prin utilizarea acestui site web, dumneavoastră, ca utilizator, acceptați acești Termeni și condiții în întregime și ne garantați că aveți cel puțin 18 ani.

1. DEFINIȚII

„Compania” – SC ICPIAF SA , persoană juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, str. Fabricii De Chibrituri Nr. 13-21, Clădirea Icpiaf Center , etaj 2, înregistrată sub nr. J12/33/1991, având Codul
de identificare fiscală RO201691 „Utilizatorul (utilizatorii)” – Orice utilizator de internet care navighează, citește (se) și folosește siteul.

2. ACORDUL

Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord între Companie și Utilizatori cu privire la obiectul acestor Termeni și Condiții și înlocuiesc și înlocuiesc orice alte acorduri anterioare sau
contemporane sau termeni și condiții aplicabile subiectului acestor Termeni. Acești Termeni nu creează niciun drept de la terți.

3. DREPTURILE DE DREPT

3.1. Compania respectă proprietatea intelectuală a altora și solicită Utilizatorilor să respecte, de asemenea, orice proprietate intelectuală aparținând Companiei și terților.

3.2. Conținutul și elementele grafice ale site-ului, inclusiv, fără a se limita la, întregul conținut text, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de companie care publică materiale pe site direct sau prin intermediul nostru. Acestea sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi și tratate.

3.3. Utilizatorii nu au voie să utilizeze nicio imagine, marcă sau logo aparținând terților dacă nu a fost obținut în prealabil acordul scris și scris de la proprietarii legali.

3.4. Utilizatorii pot vizualiza, descărca și tipări pagini de pe site-ul web numai pentru uz personal, sub rezerva restricțiilor menționate mai jos și în alte părți din acești Termeni. Orice utilizare a
conținutului în alte scopuri decât scopul personal, poate fi făcută numai cu acordul scris, prealabil al
Companiei și prin indicarea sursei de informații.

În acest sens, utilizatorii nu au voie sa faca urmatoarele :
– republicarea materialelor de pe site-ul web (inclusiv republicarea pe un alt site web);
– vinzare , inchiriere sau sub-licență material de pe site-ul Web;
– să reproducă, să dubleze, să copieze sau să exploateze materiale de pe acest site web în scop
comercial;
– redistribuirea materialului de pe acest site web, cu excepția conținutului specific și expres disponibil pentru redistribuire. Cererile de utilizare a conținutului site-ului Web în orice alt scop
decât personal, pot fi trimise la adresa indicată mai sus sau prin e-mail la adresele de e-mail indicate în secțiunea „Contact” a site-ului.

3.5. Acești Termeni nu acordă Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes asupra site-ului Web, conținutul altora de pe site-ul Web, mărci comerciale, logo-uri, alte caracteristici ale mărcii sau
orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le deține.

3.6. Întrucât Compania se străduiește să îmbunătățească experiența Utilizatorilor cu site-ul, aceasta primește feedback; cu toate acestea, Compania poate utiliza comentarii sau sugestii fără nicio
obligație față de Utilizatori. Feedback-ul se va face folosind adrese de e-mail indicate în secțiunea „Contact” a site-ului.

4. UTILIZARE ACCEPTABILĂ

UTILIZATORI NU TREBUIE:

a) să utilizeze site-ul Web în orice mod sau să ia orice măsură care cauzează sau poate provoca daune

b) să utilizeze site-ul Web în orice mod care este ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător sau în

c) să utilizeze site-ul Web pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice pe site-ul sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității site-ului;
conectarea cu orice activitate ilegală, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare; material care constă în (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, logger de apăsare a tastei,
rootkit sau alt software informatic dăunător;

d) desfășoară activități sistematice sau automatizate de colectare a datelor (inclusiv fără limitare de razuire, extragere de date, extragere de date și recoltare de date) pe sau în legătură cu site-ul Web, fără acordul scris al Companiei;

e) să utilizeze datele colectate de pe site-ul Web pentru orice activitate de marketing direct (inclusiv fără limitare marketing prin e-mail, marketing SMS, telemarketing și mailing direct);

f) să utilizeze datele colectate de pe site-ul Web pentru a contacta persoane fizice, companii sau alte persoane sau entități.

5. DECLINARE A RASPUNDERII

5.1. Orice eșec din partea Companiei de a executa o prevedere nu este o renunțare la dreptul său de a face acest lucru ulterior. Dacă o prevedere este considerată neaplicabilă, dispozițiile rămase din Termeni vor rămâne în vigoare și un termen executoriu va fi înlocuit, reflectând intenția Companiei cât mai aproape posibil. Cele de mai sus se aplică în mod corespunzător și în cazul omisiilor din aceste dispoziții.

5.2. Utilizatorii nu pot atribui niciunul dintre drepturile lor în baza acestor Termeni.

5.3. Compania își poate atribui drepturile oricăreia dintre filialele sau filialele sale sau oricărui succesor în interesul oricărei afaceri asociate site-ului Web.

6. LIMITĂRILE RĂSPUNDERII

6.1. Compania furnizează site-ul web „AȘA ESTE”, „CU TOATE DEFICIENTELE” și „DISPONIBILE ASA CUM SUNT”, fără nicio reprezentare sau garanție, expres sau implicit. Fără a aduce atingere generalității alineatului menționat mai sus, Compania nu garantează că site-ul Web va fi permanent disponibil sau disponibil deloc. Dacă lucrările de întreținere sunt necesare și site-ul Web nu este disponibil din motive de întreținere, Compania va informa în mod corespunzător Utilizatorii în momentul accesării site-ului. Compania nu este responsabilă pentru perioadele de oprire legate de internet / rețea și, în special, pentru perioadele de oprire în care site-ul nu poate fi accesat din cauza unor probleme tehnice sau de altă natură în afara zonei de influență a Companiei, de ex. forta majora, vina tertilor.

6.2. Compania nu garantează și nu reprezintă:
(a) caracterul complet sau exactitatea informațiilor publicate pe site-ul Web;
b) că materialele de pe site-ul web sunt actualizate
c) materialele publicate pe site de către terți, care sunt utilizate de bună credință de către Companie, pe baza acordului încheiat între companie și terți.

6.3. Prin utilizarea acestui site web, utilizatorii sunt de acord că excluderile și limitările de răspundere prevăzute în această exonerare a website-ului sunt rezonabile. Dimpotrivă, nu ar trebui să utilizeze sau să înceteze utilizarea acestui site web.

6.4. Utilizatorii sunt de acord că Compania nu deține controlul și nu are nicio obligație de a lua măsuri cu privire la:
a) ce efecte poate avea conținutul de pe site-ul web asupra acestora;
b) modul în care pot interpreta sau utiliza conținutul de pe site-ul Web;
c) ce acțiuni pot lua în urma expunerii la conținutul de pe site-ul web;

d) conținutul sau acuratețea, respectarea dreptului de autor, legalitatea sau decența materialului / informațiilor care pot fi accesate prin linkurile către alte site-uri web.
6.5. Nimic din acești Termeni nu exclude orice obligații care nu pot fi excluse în conformitate cu legislația în vigoare.

7. DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Conform prevederilor legislației aplicabile privind confidențialitatea datelor, inclusiv, dar fără a se limita la Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016
(„GDPR”), Compania prelucrează datele personale ale utilizatorilor site-ului web în conformitate cu Politica de confidențialitate (pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Politica de confidențialitate” de pe site-ul nostru web).

8. ÎNCĂLCĂRI A ACESTUI TERMENI

8.1. Fără a aduce atingere drepturilor celeilalte Companii în conformitate cu acești Termeni, dacă
Utilizatorii încalcă aceste Condiții în vreun fel sau dacă Compania suspectează în mod rezonabil că au încălcat aceste Condiții în vreun fel, Compania poate:
– trimite utilizatorilor una sau mai multe avertismente formale;
– suspendă temporar accesul utilizatorului pe site-ul web;
– interzice permanent utilizatorilor accesarea site-ului;
– să blocheze computerele care utilizează adresa IP a utilizatorului să acceseze site-ul;
– sa i-a legătura cu oricare sau cu toți furnizorii de servicii de internet ale utilizatorului și solicitați ca aceștia să blocheze accesul utilizatorului pe site-ul Web;
– să înceapă acțiuni legale împotriva Utilizatorilor, indiferent dacă au fost încălcate contractele sau în alt mod.

8.2. În cazul în care Compania suspendă sau interzice sau blochează accesul utilizatorului pe site-ul sau o parte a acestuia, acesta nu trebuie să ia nicio măsură pentru a evita această suspendare sau interdicție sau blocare.

9. DREPTUL GUVERNANT

Acești Termeni și condiții sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legislația română.
Orice litigiu apărut sau legat de acești Termeni va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de instanța română competentă.

10. DIVERSE

10.1. Compania are dreptul de a modifica în orice mod și în orice moment oricare dintre prevederile prezentelor Termeni. Orice modificări vor fi comunicate de către companie prin publicarea pe siteul web a versiunii actualizate a prezentelor condiții.
Prin continuarea utilizării site-ului Web după modificarea / completarea Termenilor, Utilizatorii sunt de acord să le respecte pe deplin și necondiționat.
Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice periodic acești Termeni.
DACĂ UTILIZATORUL NU VREA SA ACCEPTE TERMENII PREZENTI, INCLUSIV MODIFICAREA / COMPLETAȚIA LOR, TREBUIE SĂ SE ABTINA DE LA UTILIZAREA
WEBSITE-ului.

10.2. Conținutul de pe site-ul Web, incluzând, fără limitare, nicio modificare, completare, revizuirea conținutului este deținut de companie și protejat de drepturi de autor, drept de marcă și alte
reglementări legale și tratate internaționale.

10.3. Utilizatorii ne pot contacta:
a) prin poștă: Cluj Napoca , Fabricii De Chibrituri Nr. 13-21, Cladirea Icpiaf Center Etaj 2 , România;
b) utilizarea adreselor de e-mail indicate în secțiunea „Contact” a site-ului;
c) prin telefon și prin e-mail – consultați secțiunea „Contact”.

error: Conținut protejat !!